GREEN BARON - Záhradné centrum, služby, závlahy, rastliny, doplnky, jazierka,
(+421) 907 756 977
green-baron@green-baron.sk

Domov » jazierko

Okrasné jazero nahradí prírodu i plavecký bazén. Okrasné jazero realizuje GREEN BARON na základe odborného projektu, ktorý zohľadňuje požiadavky a predstavy zadávateľa a zároveň odborné vedomosti projektanta. Pri navrhovaní okrasného jazera sa zohľadňujú danosti príslušného priestoru. Na dosiahnutie očakávaného výsledku sa využívajú najmodernejšie postupy a technológie. Pri navrhovaní a budovaní okrasného jazera treba mať dostatočné …

Read more