Úpravu terénu vykonávame prostredníctvom PROFESIONÁLNEJ MECHANIZÁCIE 


 • Vysokokvalitné materiály a technológie urobia z práce s pôdou zábavu.
  • založenie trávnika na starých zaburinených porastoch
  • trávnaté plochy miest, obcí, rodinných domov, parkov a priemyselných zón, od založenia nového trávnika až po údržbu existujúceho trávnika
  • založenie trávnika futbalového ihriska + kompletná starostlivosť
  • založenie trávnika golfových ihrísk + kompletná starostlivosť
  • odstránenie ruderálneho porastu bez chémie (agronomicky)
  • otkonárovanie pozemku – lesná fréza
  • spracovanie ílovitej a ťažkej pôdy
  • zarovnávanie zhutneného povrchu
  • rozťahovanie – planírovanie navozenej zeminy
  • revitalizácia starých trávnikov
  • zapracovanie organických a anorganických hnojív

  Köppl Hydro Athlet 16 SO ZAKLADAČOM TRÁVNIKA A ROTAČNÝMI BRÁNAMI. HydroAthlet

                                  ROTAČNÉ BRÁNAY so sebou prinášajú viacnásobný efekt: frézujú, zrovnávajú, zhutňujú, odstraňujú burinu     RotaÄŤnĂ© brány  ZAKLADAČ TRÁVNIKA 100cm   zakladaÄŤ trávnika

RYHOVAČ – FRÉZA RYHOVACmaximálna hĺbka záberu 60 cm šírka 10 cm


        Nosič náradia AGRIA so zakladačom trávnika záber 80cm

malý zakladač


 

      Traktor Ferrari Vega 95 HT    

                    TRAKTOR VEGA 95mt             


                                                                        

Rotadairon   –   kamene zakopávajúca fréza, je špecialista vo svojom obore vďaka pevnej konštrukcii ako aj možnosti nastavenia v závislosti od podmienok a požiadaviek.  Jedná sa o zakladač trávnika poprípade výsev.

rotadairon_renov_400p       zaklkadač za traktor   zakladac ukažka

 

 

 

 

 


 

    Traktor-bager NewHolland 115                                                                                                 newholand fb 115


                           UNC Locust                                                                                                                                                          UNC


Lesná fréza                    traktor freza1         video


 

MULČOVAČ– KG vertikálny mulčovač – Odstredivé vertikálne nože v tvare „Y“ sa hravo vyhnú prekážke vďaka čomu sú mulčovače odolné aj voči kameňom.

MULCOVAC