Úpravu terénu vykonávame prostredníctvom PROFESIONÁLNEJ MECHANIZÁCIE 


 • Vysokokvalitné materiály a technológie urobia z práce s pôdou zábavu.
  • založenie trávnika na starých zaburinených porastoch
  • trávnaté plochy miest, obcí, rodinných domov, parkov a priemyselných zón, od založenia nového trávnika až po údržbu existujúceho trávnika
  • založenie trávnika futbalového ihriska + kompletná starostlivosť
  • založenie trávnika golfových ihrísk + kompletná starostlivosť
  • odstránenie ruderálneho porastu bez chémie (agronomicky)
  • otkonárovanie pozemku – lesná fréza
  • spracovanie ílovitej a ťažkej pôdy
  • zarovnávanie zhutneného povrchu
  • rozťahovanie – planírovanie navozenej zeminy
  • revitalizácia starých trávnikov
  • zapracovanie organických a anorganických hnojív

  Köppl Hydro Athlet 16 SO ZAKLADAČOM TRÁVNIKA A ROTAČNÝMI BRÁNAMI. HydroAthlet

                                  ROTAČNÉ BRÁNAY so sebou prinášajú viacnásobný efekt: frézujú, zrovnávajú, zhutňujú, odstraňujú burinu     RotaÄŤnĂ© brány  ZAKLADAČ TRÁVNIKA 100cm   zakladaÄŤ trávnika

RYHOVAČ – FRÉZA RYHOVACmaximálna hĺbka záberu 60 cm šírka 10 cm


        Nakladač AVANT 423

                                                                                                                                                                                    


MULČOVAČ– KG vertikálny mulčovač – Odstredivé vertikálne nože v tvare „Y“ sa hravo vyhnú prekážke vďaka čomu sú mulčovače odolné aj voči kameňom.

MULCOVAC