Efekt záhrady dotvára aj skalka . Hlavným materiálom používaným na realizáciu skalky je prírodný kameň – kameň ktorý má „patinu“ , kameň poznačený poveternostnými vplyvmi. Snažíme sa použiť kamenný materiál typický pre danú lokalitu budovania skalky, ale na prianie zákazníka zrealizujeme akýkoľvek typ skalky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2

3 4