Úprava terénu je súčasťou projektu celej okrasnej záhrady. Ide o prvú časť realizácie, keď GREEN BARON vykoná na základe vopred vypracovaného projektu takú úpravu terénu, aby plošne a výškovo zodpovedala zostave budúcej záhrady. Spolu s modeláciou terénu sa vykonávajú aj iné zemné práce, napríklad výkopy pre jazierko, úprav plôch na chodník, plot, závlahový systém.

1 2

 

Modelácia terénu sa vykonáva pomocou zemných strojov, v prípade potreby aj ručne. Voľná pôda vzniknutá terénnymi úpravami sa neskôr znovu využije. Prebytočný alebo nepoužiteľný materiál sa ukladá na externé skládky.

Úpravou terénu sa sleduje dosiahnutie takých parametrov pôdy, aby bola vhodná na výsadbu rastlín a výsev alebo uloženie kobercového trávnika. V záverečnej etape sa v prípade potreby navezie vhodná povrchová vrstva pôdy.

3 4

Na spevnenie terénu, fixovanie terénu v svahu GREEN BARON inštaluje trávniky, vysádza pôdopokryvné rastliny, aplikuje špeciálne geotextílie. Záverečné úpravy terénu sa vykonávajú podľa vypracovaného a schváleného projektu záhrady.

Na vykonanie záverečných úprav terénu sa používajú kvalitné materiály a technológie overené viac rokov v praxi. Na dosiahnutie maximálneho estetického a úžitkového účinku sa robí výber z pestrej ponuky materiálov.

Pri záverečných úpravách plôch sa sleduje cieľ, aby mal majiteľ záhrady s údržbou plôch čo najmenej starostí. V budúcnosti, v prípade potreby náročnejších údržieb a zásahov, môže klient osloviť GREEN BARON.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 6