Okrasné jazero nahradí prírodu i plavecký bazén.


Okrasné jazero realizuje GREEN BARON na základe odborného projektu, ktorý zohľadňuje požiadavky a predstavy zadávateľa a zároveň odborné vedomosti projektanta. Pri navrhovaní okrasného jazera sa zohľadňujú danosti príslušného priestoru. Na dosiahnutie očakávaného výsledku sa využívajú najmodernejšie postupy a technológie.

1

Pri navrhovaní a budovaní okrasného jazera treba mať dostatočné skúsenosti, pretože ide o jeden z najnáročnejších prvkov v oblasti záhradná architektúra. Keďže základným predpokladom správnej funkcie okrasného jazera je dosiahnutie biologickej rovnováhy, musia sa použiť také materiály a postupy, ktoré to zabezpečia. Obzvlášť pozorne sa projektujú a budujú prírodné jazerá, ktoré sú zároveň určené na plávanie.

Na dosiahnutie optimálnych biologických podmienok v jazere a tým aj kvality vody, harmonického vývoja rýb a okrasných rastlín používa GREEN BARON overené postupy. Napríklad, prostredníctvom núteného obehu sa zabezpečuje kolobeh vody a jej okysličovanie, prevzdušňovanie a čistenie. Rastliny v močiarnej zóne filtrujú vodu. Nasadenie primeraného počtu rýb pôsobí na ničenie rias, hlavného nepriateľa jazier.

Súčasťou okrasného jazera, ale aj samostatným prvkom môžu byť potôčik, vyvieračka, fontána, vodopád. Projektant navrhne jazero a všetky jeho prvky tak, aby vhodne zapadli do celej okrasnej záhrady. Náročnosť riešenia závisí od očakávaní a možností majiteľa záhrady.

Štandardný spôsob pri výstavbe okrasného jazera je vykonanie výkopu zemným strojom, odvoz výkopovej zeminy, vystlanie dna a bokov jazera geotextíliou proti prerastaniu koreňov a poškodeniu fólie, uloženie kvalitnej, hrubej hydroizolačnej fólie, inštalovanie overenej technológie (čerpadla, zberača nečistôt, vodoinštalačného a elektroinštalačného vedenia, šachty na filtračnú technológiu), uloženie kameňa, štrkov, úprava brehov, vysadenie rastlín a napustenie vody.

4 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Súčasťou okrasného jazera môžu byť samostatné stavby, napríklad mostík, palubové mólo, priľahlé stavby. Navrhuje ich projektant, realizujú sa subdodávateľsky.

S odovzdaním jazera začína plynúť záručná lehota 3 roky, počas ktorej má majiteľ právo na bezplatnú opravu, prípadne výmenu zariadení, ktoré naplnili podmienky záruky. Majiteľ sa môže kedykoľvek obrátiť na GREEN BARON so žiadosťou o radu alebo pomoc, a to prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.

Majiteľ jazera má možnosť využiť platené služby jarnej údržby GREEN BARON, počas ktorej sa skontroluje systém a spustí sa prevádzka na sezónu. Rovnako má možnosť využiť platené služby jesennej údržby, počas ktorej sa odstráni voda zo systému a vypnú sa všetky elektrické zariadenia.

5 22


 

 FIRMA GREEN BARON s.r.o. pre Vás naprojektuje a zrealizuje kúpacie jazierka

 

_MG_0091 _MG_0080

Voda v záhrade: rozhodnite sa správne

Vodná plocha záhradu zdobí, navyše – so zreteľom na typ – prináša aj rôzny druh úžitku. Aby ste si zvolili tú naozaj správnu, ktorá bude vyhovovať vašim preferenciám, rozlohy pozemku, úlohu, ktorú má hrať, financiám, ktoré máte k dispozícii a nárokom na údržbu, ktoré ste schopní zabezpečiť, je nutné si starostlivo určiť všetky pre a proti.

Bazén, okrasné alebo kúpacie jazierko. To sú základné varianty vodných plôch, ktoré je možné realizovať na súkromnej záhrade. Každá z nich však poskytuje iný komfort a úžitkovú hodnotu, každá pochopiteľne má aj iné nároky na realizáciu a na starostlivosť, teda na technológie. Čo od nich môžeme očakávať? Ten, kto chce mať čistú vodu priehľadnú až na dno, bez rastlín, živočíchov a kamene, bez piesku a hliny, bez usadenín a rias, samozrejme zvolí možnosť klasického bazénu s filtráciou, cirkuláciou vody, prípadne s prikurovaním a zastrešením. Ako vstupnú investíciu do pozemku, zemných prác, všetkých technológií a dodávateľských prác je potrebné pripočítať aj náklady na údržbu, chémiu a energiu, ktoré bazén udržiavajú v prevádzkyschopnom a hygienicky neškodnom stave. Kto usúdi, že takýto komfort nie je lacný, nebude pochopiteľne ďaleko od pravdy. Ak si však bude myslieť, že okrasné alebo kúpacie, takzvané samočistiace jazierko, bude nákladne menej, sa k realite priblíži len veľmi málo.

Okrasné jazierko

Aby bolo čisté až na dno a poskytovalo pohľad na rastliny a živočíchy, musí spĺňať základnú podmienku, a tou je biologická rovnováha. V tejto súvislosti sa však stretávajú dve teórie: tá, podľa ktorej k jej dosiahnutiu stačí prírodný samočistiaci systém, a iná, ktorá tvrdí, že vytúžený výsledok nemožno dosiahnuť bez pomoci adekvátnych technológií, teda opäť potrebuje čerpadlá, filtráciu, vzduchovanie, UV žiarič … Pravdou je, prírodné biologická rovnováha bez pomoci technických vymožeností je veľmi krehkou záležitosťou založenou na presne dávkovaných komponentoch, ako sú rastliny, živočíchy, ich kŕmenie, ale ovplyvniteľná nielen konkrétnym vzhľadom a klímou miesta, ale aj charakteristikou okolia, tým, čo okolo rastie, aké sú v blízkosti továrne, aké nečistoty sa pohybujú vo vzduchu, čo a odkiaľ privedú vetry, čím miestni poľnohospodári hnoja … Navyše pomery v jazierku sa menia s tým, ako sa v priebehu času mení veľkosť rastlín a živočíchov, ako sa usadzujú kaly … jazierko je skrátka záležitosť veľmi nevypočitateľná a vrtkavá, dokonca možno povedať, že čo do realizácie aj fungovanie zložitejšie, než klasický bazén. A ak má byť kvalitne založené, rozhodne nebude lacné, pretože potrebuje aj príslušné technológie.

Prírodne kúpacie jazierko

Možno ho v podstate charakterizovať ako kombináciu klasického bazéna a okrasného jazierka. Do svojho okolia by malo zapadnúť tak, aby to vyzeralo, že je na svojom mieste odjakživa. Aj pre jeho existenciu a fungovanie ide o toľkokrát spomínanú biologickú rovnováhu, a opäť nie je jednoduché ju dosiahnuť prírodnou cestou. Filtrácia prostredníctvom plytčín a kamienkov totiž nefunguje doživotne, po troch až piatich rokoch existencie jazierka je systém už tak zanesený, že by sa mal všetok substrát z jazierka vybagrovať a vyčistiť. Vďaka rozmachu technológií v posledných niekoľkých rokoch, ktorý možno porovnať s pokrokom v počítačových vodách, je však možné sa k potrebnej stabilite prepracovať umelým spôsobom, teda s pomocou zariadenia, na ktoré sme boli zvyknutí iba pri klasických bazénov: skimmera na zbieranie nečistôt na hladine, spodné sanie na odstránenie nečistôt od dna a špeciálne výkonné filtrácie s dostatočným výkonom a adekvátnou kapacitou na likvidáciu nielen hrubých (viditeľných) nečistôt, ale aj biologického a chemického balastu z okolia (ťažké kovy, dusičnany, amoniak …). Veľa urobí solídna realizačná firma (požadujte referencie) a dobre navrhnutý systém, aj u kúpacieho jazierka je však potrebné počítať s ďalšími nákladmi na energie, údržbu a servis, preto sa dodávateľa pýtajte aj na tieto záležitosti.

Riasy v dĺžke do 2-10 mm na kameňoch a stenách jazierka sú dôležité pre stabilitu a rovnováhu jazierka? Rybám poskytujú potrebné vitamíny a minerály a sú známkou optimálnej stability v jazierku

_MG_0160