Rekonštrukcia a starostlivosť trávnikov futbalových, golfových ihrísk, verejných priestranstiev, miest, obcí a priemyselných zón
 • kosene

  jacobsen

  vretenová kosačka 210 cm

     castelgarden kosačka   kosačka


 

 

 • mulčovanie   MULCOVAC    traktor freza1


 • regeneráciu trávnika presiatím     TURFCO prerezávač + dosivač   overseeding


 • hnojenie   vozík


 • aplikácia postrekov


 

 • prevzdušnenie trávnika

 

 • aerifikácia trávnika – pieskovanie (v príprave)

 


 

 •      oprava a zhotovenie oplotenia so zatĺkačom kolov                        zatlkačka