Trávnik realizuje GREEN BARON výsevom alebo ukladaním trávnych kobercov. Výber závisí od konkrétnych požiadaviek, pričom väčšinou rozhoduje čas a cena. Na menej používané plochy možno výsevom inštalovať trávnik v štýle kvitnúcej lúky. Výber druhu trávnika závisí od účelu jeho využívania.

2 1

Po uložení trávnych kobercov plní trávnik svoju funkciu okamžite. Rovnaká kvalita sa pri trávnikoch zakladaných výsevom dosahuje po niekoľkých týždňoch až mesiacoch. Cena ukladaných trávnikov býva zhruba dvojnásobná ako cena vysievaných.

Pred zakladaním trávnika sa kvalitne pripraví podklad. Nejde len o povrchovú vrstvu, ale o pôdu do hĺbky aspoň 10 až 20 cm . Pred výsevom semena alebo uložením koberca sa ako záverečná povrchová vrstva používa kvalitná, jemne preosiata zemina, ktorá sa obohacuje o živiny potrebné na zdravý vývoj trávnika.

Pre zakladanie trávniku výsevom GREEN BARON používa kvalitné trávne semeno od renomovaných dodávateľov. Zároveň sa vyberá taký druh semena, aby budúci trávnik vyhovoval požiadavkám, ktoré sa naň budú klásť (napríklad na voľný pohyb, šport, na lúku). Siatie sa vykonáva pomocou príslušných mechanizmov, dosievanie ručne.

4 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 5

Pre zakladanie trávnikov ukladaním trávnych kobercov GREEN BARON používa kvalitný materiál od spoľahlivých dodávateľov. Pri výbere dodávateľa sa zvažuje aj vzdialenosť od miesta ukladania – tak, aby sa pre majiteľa záhrady optimalizovali dopravné náklady. Trávnik sa uloží presne do tvaru vyznačenom v projekte, prípadne upravenom budúcim používateľom. Súčasťou úkonu je uvalcovanie a orezanie okrajov trávnika.

S cieľom dosiahnuť želaný účinok sa od majiteľa záhrady očakáva, že zabezpečí pravidelné zalievanie založeného trávnika, pretože to je pre jeho začiatočný vývoj najdôležitejšie. Najlepším riešením je, ak sa pred založením trávnika inštaloval v záhrade závlahový systém.

Majiteľ záhrady dostane poučenie o starostlivosť o trávnik. V ostatných úkonoch mu GREEN BARON poradí, alebo si túto službu môže objednať (napríklad hnojenie, odburiňovanie, prevzdušňovanie).