Kvalitný záhradný závlahový systém spoľahlivo pracuje aj po rokoch.

Záhradný závlahový systém sa realizuje na základe odborného projektu, ktorý berie do úvahy všetky náležitosti terénu, polohu podľa svetových strán a smerov prevládajúcich vetrov, umiestnenie rastlín. Projekt vypracúvajú pracovníci, ktorí majú v tejto oblasti viacročné skúsenosti. Súčasťou projekčných prác je obhliadka terénu a priebežné konzultácie so zadávateľom.

1 2

Na budúcu bezporuchovú prevádzku závlahového systému je popri prívode elektrickej energie potrebné zabezpečiť dostatočnú dodávku vody s primeraným tlakom. Súčasťou dodávky záhradného závlahového systému môže byť aj výkop či narazenie studne, inštalovanie čerpadla a vyhotovenie potrebných rozvodov.

GREEN BARON používa jeden z najmodernejších a najspoľahlivejších svetových systémov TORO, HUNTER, RAIN BEARD. Ponuka sa priebežne dopĺňa o nové výrobky skvalitňujúce celý systém.

Na zalievanie trávnikov a záhonov sa používa tryskový zavlažovací systém umiestnený v čase pokoja pod úrovňou terénu. Na zalievanie rastlín sa využíva systém kvapkového zavlažovania pomocou perforovaných hadíc. Oba systémy sú previazané a riadené jednou riadiacou jednotkou. Riadiacu jednotku spojenú s ovládacími prvkami možno umiestniť podľa požiadaviek zadávateľa v exteriéri alebo interiéri.

3 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť, GREEN BARON projektuje záhradný závlahový systém tak, aby bolo jedno miesto trávnika prekryté viacerými postrekovačmi minimálne dva až tri razy. Tomu zodpovedá hustota postrekovačov, pričom sa sleduje optimálny pomer medzi vynaloženými nákladmi a vyžadovanou spoľahlivosťou.

Zavlažovanie záhrady beží automaticky podľa nastaveného režimu. V prípade potreby ho možno prestaviť, prípadne doplniť manuálnym spustením zavlažovania cez riadiacu jednotku. Na zamedzenie zbytočného zalievania počas výskytu atmosférických zrážok sa inštaluje dažďový senzor vypínajúci naprogramovaný závlahový cyklus.

Používajú sa iba certifikované a kvalitné materiály, pri ktorých je záruka budúcej, spoľahlivej prevádzky záhradného závlahového systému.

Závlahový systém možno inštalovať aj do existujúcej okrasnej záhrady, pod trávnik, ktorý má ostať zachovaný. GREEN BARON používa také postupy, aby sa ryhy potrebné na uloženie rozvodov a zariadení vyhĺbili bez intenzívneho zásahu do existujúceho trávneho porastu. Šírka ryhy býva 10 až 15 cm . Na miestach budúcich výkopov sa odstránia trávne drny, odložia sa a zalievaním sa udžiavajú v kondícii. Po inštalovaní závlahového potrubia a zasypaní výkopov sa pôda dôsledne zhutní a na povrch sa uložia pôvodné trávne drny. Kvalitné spojenie sa zabezpečí zasypaním spojov medzi drnmi hlinou alebo pieskom.

6 5

Pri odovzdaní záhradného závlahového systému GREEN BARON naprogramuje závlahový cyklus podľa potrieb okrasnej záhrady a podľa osobných potrieb a preferencií majiteľa. Majiteľ dostane zaškolenie a príručku pre používateľa so všetkými potrebnými informáciami, aby si v prípade záujmu mohol prestavovať systém sám.

S odovzdaním závlahového systému začína plynúť záručná lehota 3 roky, počas ktorej má majiteľ právo na bezplatnú opravu, prípadne výmenu zariadení, ktoré naplnili podmienky záruky. Majiteľ sa môže kedykoľvek obrátiť na GREEN BARON so žiadosťou o radu alebo pomoc, a to prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.

Majiteľ záhradného závlahového systému má možnosť využiť platené služby GREEN BARON pre jarnú údržbu, počas ktorej sa skontroluje systém a spustí sa prevádzka na sezónu. Rovnako má možnosť využiť platené služby jesennej údržby, počas ktorej sa odstráni voda zo systému a vypnú sa všetky elektrické zariadenia.

Výkop závlahového systému realizujeme prostredníctvom drážkovacieho zariadenia

RYHOVAC