Závlahové systémy


Výsadbové a architektonické projekty záhrad


Jazierka a biobazény

 


Záhrada je oáza ticha a pokoja, v ktorej sa nachádza Váš dom. Záhrada ho obklopuje, veľké stromy mu zabezpečujú tieň v letných horúčavách, perfektne upravený trávnik dodá záhrade noblesu, a kríky, kvety, ihličnany dodávajú atmosféru, pocit, že máte doma kus prírody. Toto všetko môže byť stvorené len na základe dobrého projektu.

Projekt zhŕňa Vaše nápady, požiadavky, predstavy, my ich ohraničíme možnosťami, všetko skĺbime vkusne, podľa trendov. Projekt nám pomôže navrhnúť počet okrasných drevín a rastlín tak, aby sme predišli veľmi hustej výsadbe a naopak, aj veľmi riedkej.

Plánovaniu predchádza zameranie územia, kde sa bude nachádzať. Tieto údaje sa spracujú a potom spoločne s klientom začíname tvoriť, kde na konci našej snahy je hotový projekt. Projekt výsadby je potom ešte doplnený o projekt zavlažovania, prípadne osvetlenia záhrady. Tieto projekty dávajú podklad pre vyhotovenie cenovej ponuky pre zákazníka. Cenová ponuka je transparentná, vždy sú uvedené materiálové náklady zvlášť, ako aj cena práce.

Závlahové systémy

 


 

Architektonické projekty záhrad 2D a 3D vizualizácie

 


 

Jazierka a biobazény

Kúpacie jazero je zložené z dvoch častí. Prvá časť je kúpacia časť, je to najhlbšia časť jazierka s možnosťou vstupu. Kúpacia časť môže byť oddelená od regeneračnej zóny s pevným železobetónovým okrajom, vybudovaná z tvárnic alebo vyskladaná z vriec naplnených pieskom. Deliaca stena slúži na oddelenie substrátu od kúpacej časti. Druhou časťou nazývame regeneračnú zónu ktorá má hĺbku 0-100cm. Je vyplnená substrátom a množstvom vodných rastlín. Vodné rastliny s pomocou mikroorganizmov vytvárajú vo vode biologickú rovnováhu. Jazierka môžu byt riešené bez technológie s rybami alebo bez rýb a s technológiou zvyčajne s rybami.

Všetko ohľadom plánovania prispôsobujeme našim finančným a priestorovým možnostiam. Proporcie sú otázkou vyváženia, citu a dohody investora a realizátora. Najlepšie je, ak sú všetky prvky vyvážené, nekonkurujú si, ale sa vzájomne vhodne dopĺňajú. Dobrý projekt berie do úvahy aj to, či je súčasťou záhrady automatická závlaha, prípadne veľký solitérny kameň,chodník z kameňa alebo z kamienkového koberca, bazén a podobne.

Pri plánovaní je dobré mať na zreteli nasledujúce projektové kritériá:

  • veľkosť pozemku
  • reliéf terénu
  • vlastnosti základovej pôdy
  • podzemnú vodu
  • prítomnosť inžinierskych sietí
  • svetelné podmienky panujúce na plánovanom mieste
  • pôsobenie vetrov
  • prašnosť okolia

Naša spoločnosť má 5-ročné skúsenosti so stavbou kúpacích jazierok a biobazénov, inštaláciou profesionálneho filtračného systému, dodávkou filtračných raslín do jazierka a realizovaním okolitej výsadby tak, aby sa kúpacie jazierko stalo prirodzenou súčasťou záhrady a nerušilo ju.

Ako sa správne starať o jazero v letnej sezóne?

Počas letných mesiacov dochádza k prehrievaniu vody v jazere a tým pádom k rýchlejšiemu metabolizmu a k vyššej produkcii detritu a kalu.

Počas sezóny preto musíme pravidelne vykonávať údržbu a starostlivosť, ktorá obnáša:

– Pravidelnú kontrolu a čistenie filtračných zariadení

– Odstraňovanie usadených kalov

– Redukcia odumretých apoškodených častí rastlín

– Starostlivosť o ryby

– Na zabezpečenie všetkých procesov potrebných pre fungovanie jazera musí byť filtrácia počas sezóny v prevádzke nepretržite.

Priebežne sledujeme parametre kvality vody, a to: pH, fosfor, dusíkaté látky a teplotu vody testermi, dostupnými na trhu a v prípade vybočenia mimo odporúčaných hodnôt treba nájsť problém. Pravdepodobnou príčinou môže byť zanedbaná údržba. Je dobré zmenšiť intervaly kontrol a čistenia filtrácie.Ak problém pretrváva, kontaktujte nás.