GREEN BARON - Záhradné centrum, služby, závlahy, rastliny, doplnky, jazierka,
(+421) 907 756 977
green-baron@green-baron.sk

Domov » Archive

Efekt záhrady dotvára aj skalka . Hlavným materiálom používaným na realizáciu skalky je prírodný kameň – kameň ktorý má „patinu“ , kameň poznačený poveternostnými vplyvmi. Snažíme sa použiť kamenný materiál typický pre danú lokalitu budovania skalky, ale na prianie zákazníka zrealizujeme akýkoľvek typ skalky.  

Read more

Okrasné jazero nahradí prírodu i plavecký bazén. Okrasné jazero realizuje GREEN BARON na základe odborného projektu, ktorý zohľadňuje požiadavky a predstavy zadávateľa a zároveň odborné vedomosti projektanta. Pri navrhovaní okrasného jazera sa zohľadňujú danosti príslušného priestoru. Na dosiahnutie očakávaného výsledku sa využívajú najmodernejšie postupy a technológie. Pri navrhovaní a budovaní okrasného jazera treba mať dostatočné …

Read more

Trávnik realizuje GREEN BARON výsevom alebo ukladaním trávnych kobercov. Výber závisí od konkrétnych požiadaviek, pričom väčšinou rozhoduje čas a cena. Na menej používané plochy možno výsevom inštalovať trávnik v štýle kvitnúcej lúky. Výber druhu trávnika závisí od účelu jeho využívania. Po uložení trávnych kobercov plní trávnik svoju funkciu okamžite. Rovnaká kvalita sa pri trávnikoch zakladaných …

Read more

Úprava terénu je súčasťou projektu celej okrasnej záhrady. Ide o prvú časť realizácie, keď GREEN BARON vykoná na základe vopred vypracovaného projektu takú úpravu terénu, aby plošne a výškovo zodpovedala zostave budúcej záhrady. Spolu s modeláciou terénu sa vykonávajú aj iné zemné práce, napríklad výkopy pre jazierko, úprav plôch na chodník, plot, závlahový systém. Modelácia …

Read more

Záhrada je živý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja v čase a priestore, a preto si vyžaduje neustálu pozornosť. Je omylom myslieť si, že realizáciou diela nám končia všetky starosti so záhradou. Opak je pravdou. Aj to najlepšie zrealizované dielo dokáže byť zničené behom niekoľkých rokov bez pravidelnej alebo nedostatočnej údržby. Preto spoločnosť Green Baron zabezpečuje …

Read more